Nhà thông minh thử nghiệm robot chăm sóc người cao tuổi


Các nhà nghiên cứu tin rằng robot có tên là RAS có thể giúp những người mắc chứng mất trí nhớ hay những bất tiện do cao tuổi khác tiếp tục sống độc lập trong chính ngôi nhà của họ

Một robot được tạo ra bởi các nhà khoa học của Đại học bang Washington có thể giúp những người già tự sống trong chính ngôi nhà của mình. Hệ thống robot này có tên là RAS, sử dụng các cảm biến được nhúng trong nhà thông minh chuẩn WSU để xác định người chúng cần chăm sóc ở đâu, họ đ

Bài viết khác Xem thêm