Thế hệ robot tiếp theo sẽ ‘chiếm đoạt’ hết việc làm của người lao động?


Hàng trăm triệu việc làm bị ảnh hưởng. Hàng nghìn tỷ USD của cải được tạo ra. Thế hệ robot công nghiệp tiếp theo có những khả năng gì và chúng là bạn hay là kẻ thù với những người lao động tay nghề thấp?

Kiều Oanh(theo Theo WSJ)

Cỗ máy này sẽ hiện thực hóa giấc mơ sống trên Mặt trăng?

Cỗ máy này sẽ hiện thực hóa giấc mơ sống trên Mặt trăng?

Nhóm khởi nghiệp của Nhật Bản đã thiết kế và thử nghiệm một cỗ máy đặc biệt giúp con người tìm kiếm cơ hội cư trú được trên Mặt trăng.

Bài viết khác Xem thêm