Giải trí

Người vợ không biết điều

- Phụ nữ thật là không biết điều! Tý thắc mắc: - Ông nghĩ sao mà nói vậy? Tôi thấy phụ nữ đã hy sinh, chịu nhịn nhục, luôn chăm lo quán xuyến chuyện gia đình chồng con. Nói chung phụ nữ rất dễ thương! Tèo kể: - Tháng trước, vợ tôi báo tin…