Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986


Tôn Ngộ Không làm phép bằng khói thuốc, Bạch Long phiên bản giấy… là những bí mật hậu trường khiến người xem bật cười.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

Ngộ Không hút rất nhiều thuốc, yêu quái mắt ướt lệ nhòa, Đường Tăng thì vui vẻ khi được giải cứu rồi.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

Tiểu Bạch Long – con trai của Tây Hải Long Vương thật ra là một chú rồng cắt dán thủ công.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

‘Thanh niên nghiêm túc’Đường Tăng cũng phải bật cười trước hành động khó đỡ của Sa Tăng.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986 - 1

Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh lướt như gió trên thiên đình…

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986 - 2

… bằng ván trượt.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

Bí mật phía sau phép cân đẩu vân, nhào lộn 10 vạn 8 ngàn dặm của Tề Thiên Đại Thánh.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986 - 3

Đường Tam Tạng phiên bản nhà không có gì ngoài điều kiện.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

Lão Trư hóa ra cũng chẳng sung sướng và nhàn nhã như trên phim.

Hậu trường kỹ xảo hài hước phim Tây Du Ký 1986

Trên trời dưới đất, bão táp hay gió lốc đều diễn ra trước tấm phông xanh kì diệu.

Tất Nhiên tổng hợp

Bài viết khác Xem thêm