Người đàn ông nên chọn cánh cửa nào để thoát ra ngoài?


Bị nhốt trong căn phòng với 3 cánh cửa đầy nguy hiểm phía sau, nạn nhân làm sao để ra khỏi đó?

Người đàn ông nên chọn cánh cửa nào để thoát ra ngoài?

Một người đàn ông bị nhốt trong căn phòng có 3 cách cửa đầy nguy hiểm đằng sau.

Cửa số 1: Được canh giữ bởi những con chó hung dữ.

Cửa số 2: Một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt và sẽ nổ sau 5 phút nữa.

Cửa số 3: Được canh giữ bởi các bảo vệ có vũ trang.

Người đàn ông nên chọn cánh cửa nào để thoát ra ngoài an toàn?

>> Xem đáp án

Theo: Bright Side

Bài viết khác Xem thêm