Khoa học

Phát hiện loài chân đốt mới

Loài chân đốt được tìm thấy bên trong hang động ngầm ở miền tây Canada đã tồn tại trên Trái Đất cách đây khoảng 18.000 năm. Loài chân đốt mới được tìm thấy trong hang động Kiku Pot. Ảnh: UPI. Các nhà khoa học Canada công bố phát hiện một…

Giảm phát thải khí nhà kính

WWF sẽ hỗ trợ các thành phố sử dụng bộ công cụ tối ưu, đưa ra cam kết và hành động giảm phát thải khí nhà kính. Ngày 12/2, WWF tái khởi động chương trình Thành phố Xanh giai đoạn 2019-2020 kêu gọi các thành phố trên thế giới thực hiện Thỏa…