Bão cát đỏ rực quét qua thành phố châu Phi


VnExpress

 
Chia sẻ bài viết qua email