Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế


Tham vấn của các chuyên gia sẽ đóng góp vào việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (giai đoạn 2021-2030) của Việt Nam.

Sáng mai 15/5, Hội nghị “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam” được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Liên minh Đổi mới Phát triển Quốc tế (IDIA). Chia sẻ về ý nghĩa việc tổ chức hội nghị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, đây là lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, quỹ, tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo từ IDIA họp tại Việt Nam và cùng tham dự hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang tập trung xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (giai đoạn 2021-2030) nên đây là cơ hội để các chuyên gia đến từ các quốc gia, tổ chức hàng đầu quốc tế về đổi mới sáng tạo tham vấn cho định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trụ cột mới.

Ông Duy cho biết, những người tham gia là các chuyên gia có kinh nghiệm phát triển quốc gia của họ, trải qua giai đoạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế có thu nhập trung bình, trung bình thấp sang thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. Trong số đó nhiều chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với các quốc gia đã chuyển đổi thành công và các quốc gia chưa chuyển đổi thành công. Vì thế những kinh nghiệm và ý kiến tham vấn từ mô hình thực tế đã trải qua của chuyên gia sẽ là những thông tin quý và hữu ích, đóng góp vào quá trình xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tới của Việt Nam. 

Nói về khái niệm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột phát triển kinh tế, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, đây là quá trình đánh giá sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Có thể thấy từ mô hình 5 “con hổ” châu Á từng thoát khỏi bẫy thu nhập thấp và thu nhập trung bình nhờ dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những quốc gia này phải chuyển đổi từ quá trình phát triển kinh tế dựa trên lao động giá rẻ, nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt chuyển sang phát triển dựa trên hấp thụ và sáng tạo công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ, nguồn nhiên liệu mới giúp cho phát triển kinh tế – xã hội. Điều này thể hiện càng rõ trong thời đại ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, sự hội tụ công nghệ số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi của phát triển. 

Hiện nay, trước những yêu cầu và thách thức mới, Việt Nam tiếp tục lựa chọn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột để phát triển. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của bạn bè trên thế giới, các quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, tổ chức tài trợ về đổi mới sáng tạo, cũng như các quỹ hàng đầu như: Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Quỹ Rockefeller… đến cùng trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp thực chất hơn vào phát triển đất nước.

“Đảng, Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm đến vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ như một động lực trong quá trình phát triển đất nước. Vì thế, tại Hội nghị sẽ có một phiên trao đổi, thảo luận giữa các đại biểu về vấn đề làm thế nào để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột cho phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam”, Thứ trưởng Duy nói.

Việc lần đầu tiên IDIA đến họp nhóm Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là có ý nghĩa lớn bởi đây là một liên minh tập hợp các quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo như: các chính phủ Mỹ, Anh, Australia, Thụy Điển, Canada và các tổ chức quốc tế hàng đầu như: World Bank, UNDP, Unicef cũng như các Quỹ Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Bill & Melinda Gates, Quỹ Rockefeller… Liên minh luôn quan tâm đến vai trò thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế – xã hội. IDIA tổ chức họp nhóm hai năm một lần. 

“Năm nay, lần đầu tiên IDIA họp nhóm và bàn các vấn đề của Việt Nam cho thấy đây là điểm đến tin cậy đối với các tổ chức uy tín trên thế giới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng đạt được những mục tiêu của thiên niên kỷ; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột để thúc đẩy hòa bình trên thế giới, thúc đẩy cả thế giới cùng phát triển”, ông Duy nói.

Bài viết khác Xem thêm