Hợp tác nghiên cứu trường đại học và viện nghiên cứu


Các tiến sĩ được đào tạo trong môi trường gắn nghiên cứu với R&D và chuyển giao công nghệ cần ít nhất 2 công bố trên tạp chí quốc tế sau tốt nghiệp.

Sau một ngày công bố ra mắt 8 nhóm nghiên cứu mạnh nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc, ngày 16/5 Trường đại học Phenikaa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo tiến sĩ chất lượng quốc tế và nghiên cứu khoa học với Học viện khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Hợp tác này nhằm thúc đẩy chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng quốc tế tại Học viện với sự tham gia hướng dẫn của giảng viên của cả hai bên. 

Trường Đại học Phenikaa hợp tác với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo tiến sĩ chất lượng quốc tế

GS Phan Ngọc Minh (trái) và GS Phạm Thành Huy ký thỏa thuận hợp tác.

Theo ký kết, Trường Đại học Phenikaa sẽ cấp học bổng lên tới 215 triệu đồng/khóa đào tạo (3 năm) cho tất cả các nghiên cứu sinh tham gia chương trình đào tạo chung giữa Học viện và Trường. Thỏa thuận cũng nêu rõ điều kiện tốt nghiệp của nghiên cứu sinh (NCS) là phải công bố tối thiểu hai công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.

Ngoài ra, hai cơ sở đào tạo có trách nhiệm tăng cường phối hợp, cùng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông qua các đề tài nghiên cứu và dự án của mỗi bên; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thỏa thuận cũng tạo điều kiện cho cán bộ khoa học, giảng viên của Học viện và Trường Đại học Phenikaa được sử dụng các phòng thí nghiệm, trang thiết bị của hai bên để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chung.

GS. Phan Ngọc Minh, Giám đốc Học viện cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của Học viện là đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực trình độ sau đại học và gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Học viện hiện có hơn 800 thầy, cô có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó hơn 300 GS, PGS là các cán bộ khoa học giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại…

Đội ngũ nhân lực khoa học mạnh này kết hợp với chương trình học bổng hấp dẫn sẽ mang đến nhiều cơ hội cho người học, thu hút thêm nhiều nghiên cứu sinh chất lượng tốt tham gia, qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và cho phép khai thác và phát huy tối đa tiềm lực của hai bên. “Gắn kết chặt chẽ đào tạo – nghiên cứu và hỗ trợ khởi nghiệp là một trong những mục tiêu ưu tiên của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” GS Phan Ngọc Minh nói.

Theo GS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa, Trường phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực trong đó chú trọng đào tạo kết hợp với nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Do vậy, bên cạnh hợp tác đào tạo tiến sĩ chất lượng quốc tế, Trường Đại học Phenikaa mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực này. Với hỗ trợ tài chính của Tập đoàn PHENIKAA thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Tập đoàn PHENIKAA, Trường cam kết cấp học bổng cho tất cả các NCS tham gia chương trình đào tạo chung giữa Học viện và Trường với số lượng không hạn chế. Với tổng kinh phí lên đến 500 tỷ đồng, Quỹ cũng sẽ hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phenikaa cũng như các đơn vị có thỏa thuận hợp tác song phương. 

Các nghiên cứu sinh thi đỗ kỳ thi đầu vào của Học viện Khoa học và Công nghệ, tham gia các hướng nghiên cứu chung giữa hai đơn vị và được đồng hướng dẫn bởi thầy/cô là giảng viên của Học viện và Trường Đại học Phenikaa sẽ đủ điều kiện đăng ký và nhận học bổng.

“Bên cạnh các vấn đề nghiên cứu cơ bản hướng tới công bố quốc tế, chúng tôi đặt mức ưu tiên cao cho các hướng nghiên cứu về kỹ thuật – công nghệ và có định hướng ứng dụng cao” GS. Phạm Thành Huy nói.

Bài viết khác Xem thêm