Lịch sử

Hán Văn Đế tiếc tiền xây đài: Mấu chốt của một quốc gia giàu mạnh vẫn là đạo đức xã hội

Chuyện “Hán Văn Đế tiếc tiền xây đài” được ghi chép trong cuốn Sử Ký – Hiếu Văn bản kỷ, kể rằng Văn Đế do quý trọng tiền tài của dân mà đã dừng xây dựng lầu đài. Vị hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán là Hán Văn Đế Lưu Hằng có ý định xây dựng…

Vì sao hoàng đế có tam cung lục viện?

Vì sao hoàng đế có tam cung lục viện? Rất nhiều người cho rằng đó chỉ là để thỏa mãn dục vọng của quân vương, nhưng điều này có đúng với lịch sử hay không? Chúng ta hãy thử so sánh nhà Hán và La Mã cổ đại – hai đế chế có rất nhiều điểm…